La LomCe i la homogeneïtzació de Catalunya a Espanya

Spread the love

La LomCe i la homogeneïtzació de Catalunya a Espanya

En la premsa havíem sentit que es vol obligar que les llengües cooficials estiguin per sota del català.  Alhora hem sentit a la premsa que sinó es podia donar l’ensenyament de castellà l’administració pública ha de portar aquests alumnes a centres privat pagant la generalitat de Catalunya.

En la última modificació de la Lomce pensava que hi hauria aquest canvi, sobre la llengua. Però es manté. Alumnes d’escolarització publica passarien anar a centres privats pagant l’administració pública. Al final de tot aquest post us copiarà literalment el text on diu que l’escolarització serà privada.

Es una forma d’impedir el model d’escolarització de Catalunya. Que no té cap fonament ni pedagògica ni pels resultats. En l’avaluació de Pisa sempre els estudiants de Catalunya han estat per sobre la mitja espanyola. Dades abstretes del diari Pais. Pedagògicament en contra, perquè tots els docents sabem que com major immersió en llengües major competències lingüístiques.
Feu un click a l’imatge per veure-la correctament.
pisaaaaa

Si realment s’aprova la Lec estarem un atemptat contra Catalunya i el català. I un motiu d’independència. La llengua ens hauria d’unir i no desunir gràcies a les polítiques conservadores del PP. I la última reflexió que penso i dic. Em sembla que la majoria de docents Catalunya ningú es nega a ensenyar al castellà. Sinó que desitgem que els nostres alumnes aprenguin el màxima de llengües possibles.

Text de la Lomce de la última versió:

4. En las Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, las Administraciones educativas deberán garantizar el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales, programando su oferta educativa conforme a los siguientes criterios:

a) Tanto la asignatura Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes.

b) Las Administraciones educativas podrán diseñar e implantar sistemas en los que se garantice la impartición de asignaturas no lingüísticas integrando la lengua castellana y la lengua cooficial en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, y sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras.

 Las Administraciones educativas determinarán la proporción razonable de la lengua castellana y la lengua cooficial en estos sistemas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes.

c) Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en la lengua cooficial, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable.

 En estos casos, los padres o tutores legales tendrán derecho a elegir el sistema de enseñanza que reciban sus hijos o pupilos. Si la programación anual de la Administración Educativa no contemplase oferta docente sostenida con fondos públicos, excepcionalmente y hasta que no se desarrolle dicha oferta en el sistema elegido, los padres o tutores legales podrán optar por escolarizar a sus hijos o pupilos en centros privados, correspondiendo a la Administración educativa sufragar los gastos de escolarización.

 

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lomque i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.